Biuro Geodety

Oferta

Doświadczenie

Ciekawostki

Kontakt


Wyjaśnienia GGK do przepisów rozporządzenia M. S. W. i A. z dnia 9 listopada 2011 r.
oraz wzory dokumentów i map - do pobrania


Wzory map i klauzuli

dostosowane do wymagań rozporządzenia M. S. W. i A. z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(do pobrania po kliknięciu na miniaturę)


Mapa do celów projektowych:

Źródło: http://www.sgp-kielce.pl/

Mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej (leśnej):

Źródło: http://www.sgp-kielce.pl/

Źródło: http://www.sgp-kielce.pl/

Mapa do zasiedzenia:

Źródło: http://www.sgp-kielce.pl/

Mapa do ustalenia służebności gruntowych:

Źródło: http://www.sgp-kielce.pl/

Wykaz zmian danych ewidencyjnych:

Źródło: http://www.sgp-kielce.pl/

Klauzule i wzory informacji zamieszczanych na mapach:

Źródło: http://www.sgp-kielce.pl/

Protokół wznowienia znaków (wyznaczenia punktów) granicznych:


Źródło: http://www.sgp-kielce.pl/

Biuro Geodety

Oferta

Doświadczenie

Ciekawostki

Kontakt