Biuro Geodety

Oferta

Doświadczenie

Ciekawostki

Kontakt

Realizujemy usługi geodezyjne:

- ustalanie i wyznaczanie przebiegu granic nieruchomości,

- sporządzanie dokumentacji podziałów nieruchomości oraz map do celów prawnych (sądowych),

- sporządzanie map do celów projektowych (do projektów budynków i sieci uzbrojenia terenu),

- tyczenie obiektów budowlanych,

- geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych.

 

Obszar naszej działalności obejmuje powiaty: pruszkowski, grodziski, warszawski zachodni, piaseczyński.

 

Więcej informacji o realizowanych przez nas pracach geodezyjnych znajduje się w zakładkach:

Oferta oraz Doświadczenie.